BARCELONA – SPAIN

24/03/2015
Mushroom no.79 has been abandoned in Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Plaça dels Angels, 1 Barcelona

NO. 79

MUSHROOM

Share your thoughts